صنایع کاربردی

  • Application Industries

    صنایع کاربردی

    ما با افتخار قطعات و مجموعه های نمونه اولیه و تولید محدود را برای صنایع مختلف تولید می کنیم. Wuxi Lead Precision Machinery اجزایی را برای شرکتهای صنایع زیر تولید کرده است