مهر فلزی

  • Metal Stamping

    مهر فلزی

    خدمات مهر زنی فلزی Wuxi Lead تجربه تولید کنندگان ابزار ما و تعهد ما به کیفیت را برای تولید قطعاتی که مطابق با استاندارد مشتریان ما هستند ترکیب می کند. استفاده از ابزار پیشرو و ابزار ثانویه برای تولید قطعات کوچک و بزرگ